KONKURS NA LOGO 25. JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU MŁODE TALENTY

Samorząd Uczniowski i dyrektor szkoły ogłaszają konkurs na logo 25. jubileuszowej edycji konkursu Młode Talenty. Projekty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@norwid.tychy.pl do dnia 15 października 2015 r. do godz. 24.00. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców.
Osiągnięcia w zawodach ligi lekkoatletycznej

30 września reprezentacje dziewcząt i chłopców naszej szkoły brały udział w zawodach ligi lekkoatletycznej w Mikołowie. W rywalizacji na szczeblu miasta dziewczęta zajęły 4. miejsce a chłopcy 2. Natomiast w klasyfikacji rejonowej chłopcy zdobyli 2. miejsce. Gratulacje!

zawody ligi
WYCIECZKA NAUKOWA KLAS TRZECICH NA FESTIWAL NAUKI DO WARSZAWY

90 uczniów klas trzecich uczestników projektu WIEDZA TWOIM SUKCESEM współfinansowanego przez Unię Europejską pojechało dwoma autobusami na trzy dni do Warszawy w dniach 22-24.09.2015. Zwiedzali Warszawę z przewodnikiem m.in. Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Stadion Narodowy, Łazienki Królewskie, zobaczyli uroczystą zmianę warty pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Niepowtarzalną lekcję historii odbyli w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zajęcia w Centrum Nauki Kopernik wszystkich zainteresowały do tego stopnia, że narzekali, iż byli tam zbyt krótko. Mieli też okazję być na seansie w nowoczesnym Planetarium Niebo Kopernika. Najważniejszym punktem wyjazdu były zajęcia w ramach Festiwalu Nauki. Warszawskie uczelnie i ośrodki naukowe zapraszają we wrześniu młodzież z całej Polski na ciekawe wykłady, warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych, pokazujące najnowsze osiągnięcia, trendy w nauce, sztuce. Młodzież wysłuchała wykładów z matematyki, informatyki, nowoczesnych technologii, biologii, chemii, sztuki, historii literatury, np.: „Technologie disruptive, czyli ciężkie życie futurologa”, „Nanosrebro – fakty i mity”, „Przestrzeń i płeć”, „ Alan Turing, czyli o myślących komputerach”, „Wielkie nieskończoności”, „Zanim uniesie się kurtyna – projekty, scenografia , kostiumy”, „Usprawnianie umysłu”. Wyjazd był całkowicie bezpłatny dla uczestników projektu. Wycieczkę opracowała Małgorzata Leszczyńska – Kloc – szkolny lider projektu.


DSCN0255DSCN0118
Debata oxfordzka „Unii Europejskiej grozi rozpad”

28 września odbyła się w Norwidzie debata oxfordzka, której teza brzmiała Unii Europejskiej grozi rozpad”. Uczniowie klas drugich i trzecich tworzyli dwie drużyny : zwolenników tezy- propozycji i przeciwników tezy- opozycji. Uczestnicy debaty musieli przytoczyć argumenty  i kontrargumenty  w trzech obszarach: historycznym, społecznym i ekonomicznym. Uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnością debatowania (choć czasami puszczały nerwy). Największe emocje podczas dyskusji wywołała kwestia imigrantów napływających do Europy. Publiczność w drodze głosowania zadecydowała, że bardziej przekonujące były argumenty propozycji. Debata odbyła się w ramach współpracy liceum z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, dlatego moderatorami byli pracownicy naukowi uczelni dr Bartłomiej Gabryś  i dr Rafał Żelazny. Pod względem merytorycznym w przygotowaniu debaty pomagali Natalia Nowak i Michał Glenszczyk , pod względem organizacyjnym  Danuta Brzezińska.

debata oxfordzka 28.09.2015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

ue-logo

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

NAZWA PROJEKTU: „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy

 NAZWA BENEFICJENTA: Miasto Tychy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  02.03.2015 – 15.11.2015

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt obejmuje doposażenie 116 pracowni języków obcych i pracowni matematyczno-przyrodniczych w 33 tyskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zespołach szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny w tym urządzenia multimedialne, meble szkolne oraz inne elementy wyposażenia. Realizacja projektu zapewni racjonalne zorganizowanie procesu kształcenia w szkole poprzez zapewnienie materialnego środowiska edukacyjnego czyli odpowiedniego wyposażenia istniejących pomieszczeń dydaktycznych wraz z niezbędną obudową medialną. Podjęte rozwiązania wpłyną na poprawę warunków i jakości nauczania tyskich uczniów.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 3 185 352,32 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 705 475,47 zł

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl