STATYSTYKI ABSOLWENCKIE

Tegoroczny absolwencie Norwida!

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety znajdującej się w zakładce ABSOLWENCI. Jej celem jest zbieranie danych w celu stworzenia statystyk szkół wyższych, do których dostali się nasi uczniowie. 
MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „PANGEA”

 • I etap MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „PANGEA” odbędzie się dnia 3 marca  2015r.
 •  Zgłoszeni do w/w konkursu uczestnicy ( 50 zgłoszonych uczestników z II LO ) proszeni są o zebranie się w sali gimnastycznej II LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach  dn. 3 marca 2015r. o godz. 9:20 (tj. we wtorek ).
 • Na stronie www.norwid.tychy.pl w zakładce IMPREZY – KONKURSY – MATEMATYCZNE zamieszczony jest regulamin Konkursu PANGEA oraz zasady wypełniania kart odpowiedzi. Informujemy, że na stronie internetowej www.pangea.edu.pl znajdują się zadania konkursowe z poprzednich lat wraz z rozwiązaniami.
 • Podczas konkursu należy używać wyłącznie czarnego lub niebieskiego długopisu bądź ołówka. Każdy uczestnik powinien prawidłowo wypełnić kartę odpowiedzi wpisując dane osobowe oraz przydzielony odpowiedni KOD ucznia.
 • W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności.
 • Uczestnicy Konkursu nie mogą opuszczać sali przed upływem 20 minut od rozpoczęcia.
 • Konkurs składa się z dwóch etapów –  I Etap : 3 marca 2015r., etap finałowy:  17 kwietnia 2015r.

 

Szkolny Koordynator Konkursu

mgr Danuta Brzezińska
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

9 marca  poniedziałek  11.00,  cztery lekcje wg zmienionego planu od 7.10 do 10.30

10 marca  wtorek, 11.00, brak lekcji

11 marca środa  9.00, pięć lekcji wg zmienionego planu od 10.50 do 15.00, a klasa 1c ma 2 lekcje na 7.10 i 3 lekcje na 10.50
BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Budżet partycypacyjny to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. W przypadku Tychów jest to 5 mln złotych rozdzielonych pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 24 okręgi konsultacyjne!

W tyskim budżecie partycypacyjnym mieszkańcy zgłaszają propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ich sąsiedztwie.

Głosując na projekty mamy szansę wpłynąć na wygląd naszego miasta!

LISTA PROJEKTÓW

Na szczególną uwagę naszej norwidowskiej społeczności zasługuje projekt siłowni na otwartym powietrzu 

 
Rusza projekt unijny WIEDZA TWOIM SUKCESEM

kapital

W lutym Miejski Zarząd Oświaty rozpoczyna realizację nowego projektu unijnego pn. „Wiedza twoim sukcesem”, który obejmie ponad 200 uczniów z I, II i III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach. W ramach projektu o wartości 507.334 zł przewiduje się liczne zajęcia dodatkowe, spotkania naukowe, wyjazdy, konkursy, utworzenie Szkolnych Centrów Karier oraz doposażenie placówek. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ww. tyskich liceów ogólnokształcących oraz zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizowanie kompleksowego programu rozwojowego odpowiadającego potrzebom szkół.

W II LO projekt obejmie uczniów klas drugich.

Przewidziane są bezpłatne zajęcia dodatkowe z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. polskiego, fizyki, biologii, chemii, geografii. Zaplanowano spotkania i konsultacje z doradcą zawodowym w Szkolnym Centrum Kariery – SCK.

Ważne dla uczniów będą wyjazdy naukowe 1- dniowe:

 • na sztukę autora obcojęzycznego do Krakowa- zajęcia językowe –  marzec – kwiecień
 • na wykłady z matematyki na Uniwersytet Ekonomiczny do Katowic – zajęcia z matematyki – marzec – kwiecień
 • na wystawę do Muzeum Historii Komputerów i Informatyki do Katowic – zajęcia z informatyki – marzec – kwiecień
 • na ćwiczenia laboratoryjne na Uniwersytet Śląski do Katowic – zajęcia z fizyki – maj – czerwiec
 • na warsztaty do Ogrodu Botanicznego do Mikołowa – zajęcia z biologii  i chemii – maj – czerwiec
 • Szlakiem Zabytków Techniki po woj. śląskim – zajęcia z geografii – maj – czerwiec
 • na dwa warsztaty  do Biura Osób Niepełnosprawnych do Katowic –  SCK – maj – czerwiec, wrzesień – październik

oraz wyjazd 3- dniowy:

 • na FESTIWAL NAUKI do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik, uczelnie wyższe, wystawy tematyczne itp.) – dla 90 uczestników wszystkich kółek przedmiotowych – wrzesień

 

W dniach 16.02 – 2.03 2015 będzie trwała rekrutacja uczestników. Uczestnik powinien złożyć w sekretariacie szkoły komplet dokumentów rekrutacyjnych u pani Małgorzaty Leszczyńskiej – Kloc. Regulamin rekrutacji w zakładce Projekt 2015. Zajęcia będą się odbywały w miesiącach: marzec – czerwiec oraz wrzesień – październik 2015.

 
STYPENDYSTA PROJEKTU „NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU „

Miło nam poinformować, że Szymon Bański uczeń klasy 1 A został tegorocznym stypendystą projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku- VI edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gratulujemy !