WYPRAWKA SZKOLNA

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 o dofinansowanie zakupu podręczników mogą starać się uczniowie z następującymi dysfunkcjami: słabowidzący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnściami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 445,00 zł. Uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które należy dołączyć do wniosku. Zwrot pieniędzy nasępuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT)lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

WNIOSEK
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 r. Uczniów klas II – III zapraszamy o godzinie 9.00, natomiast uczniów klas I o godzinie 10.00. W pierwszej części odbędą się spotkania z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej, natomiast w drugiej – z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
STYPENDIUM MOTYWACYJNE

Zapraszamy następujących absolwentów i absolwentki po odbiór stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce w II półroczu roku szkolnego 2014/2015: Magdalenę Bajerską, Magdalenę Groborz, Pawła Kasperczyka, Agatę Popielę i Joannę Ławińską. Stypendia będzie można odebrać w księgowości w dniu 2 września 2015 r.
EGZAMIN POPRAWKOWY

Przypominamy, że egzamin maturalny w sesji poprawkowej odędzie się 25 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00 w sali nr 16. Należy zabrać dowód tożsamości,długopis z czarnym wkładem. Na egzamin z matematyki ponadto: linijkę, cyrkiel (bez ołówka) i kalkulator prosty. Prosimy o przybycie do szkoły o godz. 8.15.
DOPALACZE

infolinia dopalacze