„MŁODZI GŁOSUJĄ”

Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w akcji „Młodzi Głosują”. Jej elementem przedwyborczym są prawybory, których wyniki można poznać poniżej. Tym razem wygrał Paweł Kukiz.

MŁODZIGŁOSUJA




AKTUALNOŚCI

„MŁODZI GŁOSUJĄ”
30 kwietnia w godzinach 9.00 – 12.00 zapraszamy wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły do udziału w prawyborach na Prezydenta RP. Prawybory będą przeprowadzone w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
Przypominamy, że dni: 4, 5 i 6 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

UWAGA MATURZYŚCI!
Przypominamy, że na egzaminy pisemne przychodzimy odpowiednio o godz. 8.00 (początek egzaminu o godz. 9.00) i 13.00 (początek egzaminu o godz. 14.00).




GALA ROZDANIA ŚWIADECTW KLASOM TRZECIM

24 kwietnia 2015 odbyła się uroczystość rozdania świadectw uczniom klas trzecich, którzy tego dnia ukończyli liceum. Świadectwa ukończenia otrzymało 144 uczennic i uczniów, w tym ‑ 18 – z wyróżnieniem. Średnia ocen wszystkich klas za trzy lata wyniosła 4,12 a najwyższą średnią miała klasa 3b – 4,36. Magdalena Bajerska z 3a uzyskała średnią ocen 5,17, która była najwyższa wśród uczniów szkoły. Uczestnicy gali obejrzeli filmy przygotowane przez pięć klas, na których wspominali trzy niezapomniane lata w NORWIDZIE. Wychowawcy  też filmowo żegnali się ze swoimi wychowankami. Odbyła się ostatnia sesja zdjęciowa na placu przed gmachem uczelni. Wszyscy nauczyciele życzyli tegorocznym absolwentom połamania długopisów na maturze i dostania się na wymarzone studia.

Uroczystość odbyła się w auli Wydziału Zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Tychach. Dziekan uczelni pani dr Paulina Rojek–Adamek otwierając akademię pogratulowała uczniom ukończenia szkoły i powiedziała, żeby egzaminu maturalnego nie traktować jak problemu tylko jak wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Pani dyrektor Natalia Nowak podsumowała wyniki trzyletniej nauki i zacytowała 11 przykazań prof. Leszka Kołakowskiego, które stanowią opis ludzi wykształconych, którymi z dniem 24 kwietnia 2015 roku staje się 144 absolwentów. Wielu rodziców otrzymało listy gratulacyjne oraz podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Uroczystość przygotowały Urszula Sojka i Małgorzata Leszczyńska – Kloc wraz z uczniami klas 1 i 2.


gala rozdania 24.04.2015gala rozdania 24.04.15




SPRZEDAŻ PIECÓW

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach oferuje sprzedaż 2 pieców opalanych gazem firmy JUBAM typ G-300/g, moc piecy 195 kW, rok produkcji 1996. Piece są 100% sprawne, po przeglądach i konserwacjach. Proponowana cena 16 000 zł, cena do negocjacji (w cenie 2 piece) 
Dane do kontaktu:
tel. 032 227 41 65



UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW KLASOM TRZECIM 24.04.2015

Uczennice i uczniów klas trzecich zapraszamy na uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły do auli Wydziału Zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego na godz. 11.00. Od 10.15 będzie sesja zdjęciowa klas z wychowawcami. Klasy 1 i 2 będą miały lekcje wg zmienionego planu od 7.10 do 10.30.